Općina Ilidža i dalje lider u Kantonu po broju noćenja

Prema podacima Turističke zajednice Kantona Sarajevo, Općina Ilidža je i dalje lider u Kantonu Sarajevu po broju dolazaka i ostvarenih noćenja turista , a u samom vrhu je na nivou BiH.  Po prijavljenim podacima u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu zabilježen je dolazak 361.703 gostiju , koji su ostvarili 756.505 noćenja , od čega je na Ilidži registrovano 114.895 gostiju i  244.281 noćenja.

Na području općina Ilidža raspoloživa su 23 smještajna objekta (18 hotela, dva motela, po jedno prenoćište, ženski studenski dom i hotelsko naselje sa auto kamp) sa ukupno 1.623 sobe i 3.510 ležajeva , što čini 1/3 ukupnih smještajnih kantonalnih kapaciteta.

Prema dostupnim informacijama iz nadležnih ustanova zabilježen je i porast posjetitelja u 2016. godini na lokalitetima Vrelo Bosne i Spomeničkog kompleksa "TUNEL  D-B" koji se izdvajaju po atraktivnosti i interesovanju kako stranih , tako i domaćih turista.