ODRŽANA SJEDNICA RADNE GRUPE ZA USPOSTAVU I ODRŽAVANJE PODATAKA ADRESNOG REGISTRA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA

Na osnovu Ugovora o zajedničkim obavezama pri uspostavi i održavanju podataka adresnog registra na području općine Ilidža koji je potpisan između Federalne uprave za geodetske  i imovinsko-pravne poslove i Općine Ilidža, općinski Načelnik je donio Odluku o imenovanju Radne grupe za uspostavu i održavanje podataka adresnog registra na području općine ilidža.

Prva sjednica Radne grupe održana je 13.02.2018.godine sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Upoznavanje članova Radne grupe o uspostavi i održavanju podataka adresnog registra na području Općine Ilidža
  2. Usvajanje operativnog plana za uspostavu i održavanje podataka adresnog registra na području Općine Ilidža
  3. Ostalo

Na sjednici su prisustvovali i predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji su članovima Radne grupe objasnili značaj uspostave adresnog registra.

Jednoglano je usvojen predloženi Operativni Plan za uspostavu i održavanje podataka adresnog registra, koji će se provoditi kroz dvije faze

  • Pripremnu fazu i
  • Fazu implementacije

Pripremna faza obuhvata prikupljanje postojeće dokumentacije koja se odnosi na granice naseljenih mjesta, nazive ulica i izrada plana podjela na ulice i trgove za sva naseljena mjesta

Faza implementacije obuhvata provjeru postojeće evidencije, stanja na terenu, instalacija aplikacija, održavanje obuke za osobe koje će raditi na projektu, konverzija podataka u softver za navedeni registar i unos podataka (kućnih brojeva u aplikaciji za adresni registar)