Održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Ilidža

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Ilidža u novoizabranom sastavu održana je 24. novembra 2016. godine u multimedijalnoj sali Općine Ilidža. Po Poslovniku o radu Općinskog vijeća sjednicu je sazvao i vodio dosadašnji predsjednik Muhamed Omerović.

U Općinsko vijeće izabran je 31 vijećnik iz 9 političkih partija. SDA ima 14 viječnika, Demokratska fronta tri, SDP tri, SBB tri, Naša stranka tri, Prva stranka dva, Stranka za Bosnu i Hercegovinu jednog, Napredna demokratska stranka BiH jednog i BPS jednog vijećnika.

Vijećnici su svečano dali izjavu kojom su se obavezali na časno vršenje funkcije u skladu sa Ustavom i zakonom, a u cilju služenja građanima koji su ih izabrali.

Na konstituirajućoj sjednice većinom glasova za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilidža izabran je Muhamed Omerović SDA, a za dopredsjedavajuće Dževad Poturak SBB i Edin Hošić SDA. U nastavku sjednice imenovana su stalna radna tijela Vijeća i to: Komisija za izbor, imenovanja i pitana ravnopravnosti spolova, Komisija za Statut i propise, Komisija za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja, Komisija za imovinsko-pravna pitanja i stambene poslove, Komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju, Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke i prijedloge, Komisija za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i pitanja mladih, Komisija za boračka pitanja, rad, zdravstvo i socijalnu politiku, Komisija za saradnju sa drugim općinama, nagrade, priznanja, praznike i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti i Etička komisija.

U novi saziv Općinskog vijeća Ilidža izabrani su: iz SDA Muhamed Omerović, Nermin Muzur, Alma Muratović, Edin Hošić, Damir Laličić, Midhat Karić, Mahir Lokvančić, Fadil Lokvančić, Ahmed Krupalija, Amel Pintol, Alma Vatrić, Džana Šačić, Alma Avdić, i Tarik Stambolić, iz Demokratske fronte Amar Kečo, Emna Milišić i Nedžad Tinjak, iz SDP-a Samir Avdić, Smiljana Viteškić i Mirza Alijagić, iz SBB-a Dževad Poturak, Faik Hadrović i Kemal Habibija, iz Naše stranke Elvis Vreto, Redžo Lemezan i Azra Jahić, iz Prve stranke Dino Hadžić i Samir Šišić, iz Stranke za BiH Mirsad Madeško, iz Napredne demokratske stranke Amir Džino i iz BPS-a Miro Grbavac.

Načelnik Općine Ilidža prof. dr. Senaid Memić u svom obraćanju pozvao je vijećnike da u narednom periodu zajednički rade na provođenju planova i programa za napredak i prosperitet Općine i njenih građana.