Održana javna tribina o RP "Pejton"

U prostorijama MZ Centar, 19. januara 2016. održana je javna tribina  o konceptu Regulacionog plana  "Pejton". Prisutni građani su upoznati sa osnovnom koncepcijom Regulacionog plana, a bila je to prilika i da iznesu mišljenje, prijedloge i sugestije. Također, u roku od 15 dana svi građani mogu to učiniti  i pisanim putem i predati na protokol Općine za nadležnu  resornu službu.