Odluku o raspodjeli sredstava. Na osnovu ove Odluke odobrena su novčana sredstva na ime (su)finansiranja projekata po Javnom pozivu za (su)finansiranje projekata za mlade iz Budžeta Općine Ilidža za 2017.

     Na osnovu člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH, broj 36/10), člana 90. Statuta Općine Ilidža-Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/10) i Budžeta Općine Ilidža za 2017. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 3/17 i 22/17), a na prijedlog Komisije za odabir projekata za mlade, Općinski načelnik donosi

 

 

             ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA           

 

I

Odobravaju se novčana sredstva na ime (su)finansiranja projekata po Javnom pozivu za (su)finansiranje projekata za mlade iz Budžeta Općine Ilidža za 2017. godinu u ukupnom

 iznosu od 33.000,00 KM.

 

II

Sredstva iz tačke I ove odluke odobravaju se na teret konta 614114-Grantovi katonima-obrazovanje, nauka i budžet za mlade, stavka: Budžet za mlade, aplikantima kako slijedi:

 

APLIKANT

NAZIV PROJEKTA

IZNOS ( KM)

Udruženje mladih „Bez ograničenja“

Mapiranje potreba za Tutorski centar

1.000,00

Udruga „Libertas“

Ekološko-medijska kampanja pod nazivom „Pjevaju šume 2017“

1.000,00

Udruženje Gorska služba spašavanja i Streljački klub „Ilidža“

Sport za sve-projekat Škola streljaštva i Liga osnovnih škola općine Ilidža u streljaštvu

1.000,00

Udruženje Gorska služba spašavanja i Streljački klub „Ilidža“

Mladi u streljaštvu

1.000,00

Udruženje za razvoj civilnog društva Motivator

Jačanje kapaciteta mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje „Skills Academy“

2.000,00

Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva „Bašlija“

(Re)kreativne radionice za mlade-učenike srednjih škola, udruženja i klubova sa općine Ilidža

2.000,00

Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva „Bašlija“

Ilidžanski omladinski časopis „Zmaj“

2.500,00

Udruženje Sportsko-rekreacijski klub „BeFit“

Podsticanje svijesti o zdravstvenom značaju tjelesne kulture mladih kroz sportsko-rekreativne aktivnosti

2.500,00

Udruženje „Kick Boxing Akademija Ilidža“

Kickboxing za mlade

3.000,00

Udruženje učitelja Kantona Sarajevo

Edukacijom protiv droga i ovisnosti

2.500,00

Udruženje mladih „Bez ograničenja“

Jačanje kapaciteta NVO u lokalnoj zajednici

1.000,00

Udruženje Facultas za prosperitet mladih

Održavanje stručne radionice na području općine Ilidža na temu „Socijalna dimenzija visokog obrazovanja: razvoj sustava socijalne, ekonomske i psihološke podrške studentima s invaliditetom u pristupu i završavanju studija, te stjecanju radnog iskustva i zapošljavanju nakon svršetka studija”

2.000,00

Udruženje Košarkaški klub „Igman“

Mi smo za sport

2.000,00

Udruženje REFORMATIO

Budi STAR(t) up

1.500,00

Udruženje za engleski jezik i kulturu “English Club”

Eco World-razvijanje ekološke svijesti kod mladih, učenika srednjih škola sa područja općine Ilidža

1.000,00

Udruženje za prevenciju ovisnosti-NARKO-NE

Mentorski rad sa djecom u riziku Stariji brat, starija sestra

1.500,00

Udruženje studenata elektrotehnike-EESTEC LC Sarajevo

JobFAIR'17-Iskoristi svoju šansu!

1.000,00

Udruženje Odbojkaški klub „Ilidža“

Učešće mladih kategorija na prvenstvu u odbojci u organizaciji OSFBiH

1.000,00

Odred izviđača „Vrelo Bosne Ilidža“

Pohodi mladih u okolnu prirodu općine Ilidža i primjena aktivnosti o zdravom i odgovornom odnosu prema prirodi

1.000,00

Odred izviđača „Rakovica 9“

Upoznajmo ljepote BiH

(izlet Mostar-Buna-Počitelj-H.Blato)

1.000,00

Udruženje za poslovno usavršavanje i obrazovanje

Edukacija građana o porocima savremenog svijeta kao što su alcohol, droga i ostali toksikološki oblici

1.500,00

 

 

III

Sa aplikantima iz tačke II ove odluke Općinski načelnik zaključit će ugovore koji će definisati prava i obaveze, način praćenja realizacije projekata i namjenskog trošenja sredstava za odobrene projekte.

 

IV

Novčana sredstva za (su)finansiranje projekata bit će doznačena nakon potpisivanja Ugovora. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba za finansije. 

           

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na zvaničnoj web stranici  i oglasnoj ploči Općine Ilidža i u pisanoj formi bit će dostavljena svakom aplikantu pojedinačno.

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                           Prof.dr.Senaid Memić