Odluka o dodjeli sredstava utvrđene Liste najboljih poslovnih planova

Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža (prečišćeni tekst – “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/10) i člana 8. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele budžetskih sredstava za poticaj razvoju poduzetničke inicijative mladih na području Općine Ilidža, broj: 16-

14-2840/17 od 21.07.2017.god.), Općinski načelnik,  d o n o s i

 

 

O D L U K U

o dodjeli sredstava

 

I

 

Na osnovu utvrđene Liste najboljih poslovnih planova, dodjelju se novčana sredstva za poticaj i podršku slijedećim licima u svrhu registrovanja samostalnih djelatnosti i privrednih društava:

 1. DELIĆ MERIMA,   iz Ilidže, ul.Huseina Đoze br.390 ..................................... 4.650,00 KM
 2. IBRIČIĆ SENAD,   iz Ilidže, ul.Generala Izeta Nanića br.25 ...........................5.000,00 KM
 3. HADŽIĆ RASEMA, iz Ilidže, ul.Sjenička br.13 ................................................ 5.000,00 KM
 4. ISIĆ SEMIR,         iz Ilidže, ul.Butmirskog bataljona br.56 ............................. 5.000,00 KM
 5. KREHIĆ MALIK, iz Ilidže, ul.Vitomira Lukića br.6 ....................................... 1.400,00 KM
 6. JUGO NIRMELA, iz Ilidže, ul.Gaj br.13 ........................................................ 2.300,00 KM
 7. MUSIĆ EMIR,         iz Ilidže, Stupska br.19 II ................................................. 5.000,00 KM

 

II

 

U skladu sa članom 9. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele budžetskih sredstava za poticaj razvoju poduzetničke inicijative mladih na području Općine Ilidža,   Općinski Načelnik zaključuje sa Izabranim kandidatima Ugovore koji sadrže prava, obaveze i odgovornosti i način praćenja realizacije odobrenog poslovnog plana.

III

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                                                             Prof.dr.Senaid Memić

 

 

O D L U K U

O Izmjeni Odluke o dodjeli sredstava

 

I

U Odluci o dodjeli sredstava broj: 16-14-2840/17-5 od 19.09.2017.god., tačka I mijenja se i glasi:

Na osnovu utvrđene Liste najboljih poslovnih planova, dodjelju se novčana sredstva za poticaj i podršku slijedećim licima u svrhu registrovanja samostalnih djelatnosti i privrednih društava:

 1. DELIĆ MERIMA, iz Ilidže, ul.Huseina Đoze br.390 ..................................... 4.650,00 KM
 2. IBRIČIĆ SENAD, iz Ilidže, ul.Generala Izeta Nanića br.25 ...........................5.000,00 KM
 3. HADŽIĆ RASEMA, iz Ilidže, ul.Sjenička br.13 ................................................ 5.000,00 KM
 4. ISIĆ SEMIR,         iz Ilidže, ul.Butmirskog bataljona br.56 ............................. 5.000,00 KM
 5. KREHIĆ MALIK, iz Ilidže, ul.Vitomira Lukića br.6 ....................................... 1.400,00 KM
 6. JUGO NIRMELA,   iz Ilidže, ul.Gaj br.13 ........................................................ 2.300,00 KM

 

II

 

U skladu sa članom 9. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele budžetskih sredstava za poticaj razvoju poduzetničke inicijative mladih na području Općine Ilidža,   Općinski Načelnik zaključuje sa Izabranim kandidatima Ugovore koji sadrže prava, obaveze i odgovornosti i način praćenja realizacije odobrenog poslovnog plana.

 

III

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

                                                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                                                               Prof.dr.Senaid Memić