Obavještenje o lokaciji za razmjene polovnih knjiga i stručne literature za predstojeću školsku 2017/2018

Općina Ilidža je na inicijativu građana donijela rješenje kojim se utvđuje lokacije u ulici Mala aleja, na platou između Prve osnovne  i Četvrte gimnazije  u svrhu  omogućavanja  građanima  razmjene  polovnih knjiga i stručne literature  za predstojeću  školsku 2017/2018. Lokacija je privremenog karaktera i traje od  04. do  20. septembra 2017.godine. Građani javnu površinu mogu koristiti isključivo  za razmjenu polovnih knjiga  i stručne literature, od 8.00 do 17.00 sati , uz obavezu da poštuju propise o zaštiti okoliša i ne ometaju pješački saobraćaj.