OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Na osnovu člana 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službene novine Federacije BiH ”, broj 42/10), kao i člana 6. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH , broj 32/17, 55/17), propisano je da su za ostvarivanje novčanih podrški klijenti dužni da najkasnije do 15. novembra tekuće godine, nadležnom kantonalnom ministarstvu na propisanom PPP obrascu, izvrše prijavu plana proizvodnje za koju očekuju podršku u narednoj 2018. godini.
Ovo je osnovni uslov za ostvarivanje prava na podsticaj za proizvodnje po federalnom zakonu.

Obrazac prijave plana proizvodnje (PPP) se može preuzeti u prostorijama MZ-a, u Općini (soba 324), web stranici Općine Ilidža, prostorijama Stručne poljoprivredne službe Kantona Sarajevo, Butmir ul. Butmirska cesta br. 40, i protokolu Kantona Sarajevo, gdje se i predaju popunjeni obrasci.

 

*Obrazac prijave plana proizvodnje (PPP)