Nastavljeni radovi na saobraćajnici sa tramvajskim pojasom Ilidža-Hrasnica

Na području općine Ilidža  nastavili  su se radovi  izgradnje saobraćajnice sa tramvajskim pojasom Ilidža-Hrasnica, u  dužini 260 metara. Izvođač radova je  Konzorcij MGBH d.o.o i Sarajevoputevi d.d.

Ugovorena vrijednost radova je 423.133,93KM. Stručni nadzor povjeren je Zavodu  za izgradnju Kantona Sarajevo. Radovi će trajati 90 dana. Projekt  Direkcija za puteve KS finansira sa iznosom  300.000,00KM,a ostalo Općina Ilidža.Također,  Općina Ilidža rješava imovinsko- pravne odnose.

Ugovorom o izvođenju je planirano  da izvođač  uradi desnu kolovoznu traku i to široki iskop, nasipanje zamjenskog materijala, polaganje oborinske kanalizacije, izradu donjeg i gornjeg stroja puta i izgradnju  javne rasvjete.Radi se kolovoz sa dvije  saobraćajne trake širine  3,5 metra,  pješačka i biciklistička staza širine šest metara, a uređuje se i tramvajski pojas širine 8,5m.