Nastavak izgradnje ceste Ilidža-Hrasnica

U toku su radovi na nastavku izgradnje saobraćajnice sa tramvajskim pojasom Ilidža-Hrasnica u dužini od 260 metara. Do sada je urađen široki iskop, zamjena materijala posteljice i položena oborinska kanalizacija. Trenutno se vrši nasipanje gornjeg sloja puta i polaganje ivičnjaka i asfaltiranje. Vrijednost radova je 423.133 KM. Izvođač radova je firma MGBH doo i Sarajevoputevi, a nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.