Načelnik Memić organizirao prijem za 32 volontera

Načelnik Općine Ilidža prof. dr. Senaid Memić  29. decembra 2017.  organizovao je  prijem za 32 volontera,  primljenih na osnovu provedenog javnog oglasa, a koji će biti raspoređeni u općinskim službama na godinu dana bez zasnivanja radnog odnosa, a u cilju sticanja radnog iskustva.

Nakon sticanja radnog iskustva, volonteri će biti u mogućnost polagati stručne ispite, te aplicirati na konkurse, kako u državnoj službi, tako i drugim institucijama i firmama. Općina je angažovala volontere sa visokom stručnom spremom čiji angažman počinje  od 1. januara 2018. godine.

 

"U Općini  Ilidža želimo da što više naučite. Nakon okončanja ćete dobiti potvrdu o završetku volontiranja čime ste  stekli uvjete za apliciranje za posao. Želim Vam sreću i ugodno jednogodišnje  iskustvo" rekao je načelnik Memić.