Muzička oprema za KUD “Biseri Bjelašnice”

Udruženje Klabika u Domu kulture u Hrasnici 7. septembra uručilo je KUD-u “Biseri Bjelašnice” muzičku opremu. koja se satoji od midi kontlorera, studio monitora , zvučnika i slušalica. Sredstva za ovu opremu prikupljana su na humanitarnim koncertima DJ Solomuna koji se odrekao honorara za nabavku opreme. Poznati svjetski DJ Solomun će u subotu na nedelju održati još jedna humanitarni koncert u krugu bivše fabrike Famos u Hrasnici, a prikupljena sretstva od koncerta usmjeriće se u “Sigurnu kuću”, sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici.