Javna rasprava za RP Pejton

Općinsko vijeće Ilidža na devetoj redovnoj sjednici održanoj 26. oktobra 2017.godine,  utvrdilo je Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Pejton“ i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana „Pejton“  i isti uputilo na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Pejton“ i Nacrtu Odluke o provođenju Regulacionog plana  „Pejton“ održat će se 28. novembra  (utorak) u 17,00 sati u Mjesnoj zajednici Centar, Abdulaha ef.Kantamirije broj 2 A., a  svi građani primjerak grafičkog prikaza Regulacionog plana mogu pogledati u  Centru za dozvole Općine Ilidža ili u prostorijama MZ Centar.

Nacrtu Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Pejton“ i Nacrtu Odluke o provođenju Regulacionog plana  „Pejton“ možete pogledati ovdje, a tekst zaključka Općinskog vijeća ovdje.