Dodjeljeno 90 novčanih pomoći u participiranju liječenja teško oboljelih lica, a iz Budžeta izdvojeno 107.800 KM.

Općina Ilidža je u 2017. godini , na osnovu Odluke o dodjeli novčane pomoći u participiranju liječenja teško oboljelih lica isplatila iz Budžeta  107.800 KM.Komisija za dodjelu novčanih pomoći  primila je 147 takvih  zahtjeva od čega je obrađeno i isplaćeno za njih  90, a 57 nije ispunjavalo  uslove za dodjelu novčane pomoći.

 

Odlukom Općinskog vijeća Ilidža, a na osnovu kriterija za dodjelu jednokratne novčane pomoći socijalno najugroženijim licima s područja ove općine  pozitivno je riješeno 905 zahtjeva.Za te namjene izdvojeno je 137,650KM.Komisija je opravdano  ocjenila i predložila općinskom načelniku novčane pomoći od 50,00 KM do 800,00KM što je on i prihvatio. Još 157 zahtjeva će biti riješavano u 2018. iz stare godine.Za jednokratnu novčanu pomoć u Općini Ilidža se obratilo 1.169 lica.