7. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

Sjednica će se održati  29.06. (ČETVRTAK)  2017. godine  u Multifunkcionalnoj sali  Općine Ilidža sa  početkom u  1100 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d :

 

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
 2. Prijedlog Odluke o potvrdjivanju rezultata izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica Općine Ilidža
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Skupštine Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa općine Ilidža „Ilidža društvo sa ograničenom odgovornošću
 4. Razmatranje zahtjeva “Plasthem“ d.o.o. Sarajevo za davanje saglasnosti Općinskog vijeća Ilidža za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju dolomita na kamenolomu „Zobov dol“ Rakovica – Ilidža
 5. Plan stipendiranja učenika i studenata slabijeg imovnog stanja u školskoj/akademskoj 2017/2018.godini
 6. a) Izvještaj o radu  JU “KSR” Hrasnica-Ilidža za period 01.01. - 31.12.2016.godine
  b)Izvještaj o finansijskom poslovanju JU “KSR” Hrasnica-Ilidža za period 01.01.-31.12.2016.godine
  c)Izvještaj nezavisnog revizora
  d)Izvještaj o nenamjenskom utrošku sredstava

 

Kao informativni materijal:

 1. nformacija o realizaciji donesenih zaključaka Općinskog vijeća Ilidža (od 1 – 7 redovne sjednice)
 2. Informacija o stanju bespravne gradnje na području općine Ilidža u 2016.godini
 3. Informacija o stanju komunalnih djelatnosti nad kojima nadzor vrši komunalni inspektor

 

 

 

                                                                                              PREDSJEDAVAJUĆI


                                                                                           Muhamed Omerović, s.r.

 

Na  7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća pozivam:

 • predsjednika Skupštine JP „Ilidža“ d.o.o.
 • direktora JP „Ilidža“ d.o.o.
 • predstavnika “Plasthem“ d.o.o. Sarajevo
 • predsjednika UO JU „KSR“ Hrasnica-Ilidža
 • direktora JU „KSR“ Hrasnica-Ilidža
 • člana Etičke komisije
 • predstavnike sredstava javnog informisanja

 

Uz poziv za sjednicu dostavljamo Vam:

 

 • Odgovore na vijećnička pitanja i inicijative
 • Revidirani Program rada JP “Ilidža d.o.o. za poslovnu 2017.godinu po Zaključku Vijeća broj 01-02-1147/17-8a od 30.03.2017.godine