6. REDOVNA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

Sjednica će se održati  27.04. (ČETVRTAK)  2017. godine  u Multifunkcionalnoj sali  Općine Ilidža sa  početkom u  1100 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d :

 

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
 2. Prijedlog Izvještaja Centralne popisne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija za 2016.godinu
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Općine Ilidža za period od 01.01.-31.12.2016. godine i Periodični finansijski izveštaj za period 01.01. – 31.12.2016.godine
 4. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Ilidža za period 01.01. – 31.12.2016.godine
 5. Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda nad rashodima Općine Ilidža za 2016.godinu
 6. Izmjene i dopune budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu
 7. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Ilidža za period 01.01. – 31.03.2017.godine i Periodični finansijski izveštaj za period 01.01. – 31.03.2017.godine
 8. Prijedlog Odluke o dodjeli na korištenje i upravljanje sistema kino projekcije JU „Kulturno-sportski i rekreacioni centar“ Ilidža
 9. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o dopuni spiska Odluke o stipendiranju djece bez oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja u školskoj 2016/2017.godini
 10. Prijedlog Odluke o održavanju izbora za članove Savjeta MZ Stup II

Kao informativni materijal:

 1. Upoznavanje Općinskog vijeća sa Izvještajem nezavisnog revizora firme REVISIUM Consult d.o.o. o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Općine Ilidža za 2015.godinu
 2. Informacija o provođenju Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica
 3. Informacija o zimskom održavanju saobraćajnica na području općine Ilidža

                                                                                                                        

                                                                                                                                PREDSJEDAVAJUĆI


                                                                                                                            Muhamed Omerović, s.r.

 

 

 

Na  6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća pozivam:

 • člana Etičke komisije
 • predstavnike sredstava javnog informisanja

 

Uz poziv za sjednicu dostavljamo Vam: