4. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

Sjednica će se održati  23.02. (ČETVRTAK)  2017. godine  u Multifunkcionalnoj sali  Općine Ilidža sa  početkom u  1100 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d :

 

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja općine Ilidža
 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica općine Ilidža
 4. Razmatranje zahtjeva “W&P“ Beton d.o.o. Sarajevo za davanje saglasnosti Općinskog vijeća Ilidža za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju dolomita na kamenolomu „Zobov dol“ Rakovica – Ilidža
 5. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju strategije razvoja lokalnih cesta za period 2015-2017.godine
 6. Akcioni plan za realizaciju strategije razvoja lokalnih cesta za period 2017-2019.godine
 7. a) Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog  organa uprave, stručnih i posebnih službi općine Ilidža za 2016.godinu
  b) Izvještaj o upravnom  rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2016.godinua)
 8. a) Izvještaj o radu Pravobranilaštva općine Ilidža za period 01.01. – 31.12.2016.godineb)
  b) Program rada Pravobranilaštva općine Ilidža za 2017.godinu

 

 

Kao informativni materijal:

 1. Informacija o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera

 

 

                                                                                                                                               PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                                                            Muhamed Omerović, s.r.

 

 

Na  4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, pozivam:

 • predstavnika “W&P“ Beton d.o.o. Sarajevo
 • predstavnike sredstava javnog informisanja

 

NAPOMENA: Materijal pod tačkom 2. – Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja općine Ilidža bit će dostavljen naknadno jer je sjednica Komisije za saradnju sa drugim općinama, nagrade, priznanja i obilježavanja značajnih događaja i ličnosti zakazana za 21.02.2017.godine.

 

 

Uz poziv za sjednicu dostavljamo Vam: