11. redovna sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Ilidža na 11. redovoj sjednici održanoj 27. decembra 2017. godine usvojilo je Budžet Općine Ilidža za 2018. godinu u iznosu od 25.900.000 KM.. Vijeće je donijelo i Odluku o izvršenju budžeta za 2018. godinu kojom se uređuju struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka budžeta, njegovo izvršenje, prioriteti plaćanja i finasisko izvještavanje.

Vijeće je usvojilo Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja općine Ilidža za 2018. godinu koji sadrži aktivnosti u cilju implementacije strateških razvojnih opredjeljenja Općine Ilidža definiranih u dokumentu Strategija razvoja Općine Ilidža za period 2014-2020, te kao osnova za implementaciju EU i IPA donatorskih programa.

Usvojena je i Odluku o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja u školskoj/akademskoj 2017/2018. godini u ukupnom iznosu od 147.250 KM. Odlukom će se stipendirati ukupno 183 učenika i studenata, od toga 135 učenika i 48 studenta. Mjesečni iznos stipendije za učenike je 75 KM, a za studente 100 KM. Stpendije će dobijati 10 mjeseci. Vijeće je na sjednici donijelo i Odluku o stipendiranju djece bez oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja u školskoj/akademskoj 2017/2018, godini u ukupnom iznosu od 40.500 KM. Stipendirat će se 42 djece, od toga 9 studenta, 10 učenika srednjih i 23 učenika osnovnih škola. Učenicima srednjih i osnovnih škola mjesečni iznos stipendije je 75 KM, a studentima 100 KM. Vijeće je dalo mišljenje na Godišnji plan gospodaranja privatnim šumama za 2018. godinu na području općine Ilidža. Na sjednici je usvojen i Program rada Općinskog vijeća Ilidža za 2018. godinu kojim se utvrđuju zadaci Vijeća, prijedlozi akata koje će razmatrti, a koji proizilaze iz zakona, utvrđene politike i ekonomskog razvoja Općine, kao i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, nosioci pripreme i rokovi za izvršenje. Vijeće je primilo k znanju i Informaciju o stanjnju i aktivnosti u oblasti rada sa mladima, sporta i kulture na području općine Ilidža u 2017. godini. U informaciji je u cilju poboljšanja stanja u ovim oblastima predložena dosljedna provedba odredbi zakona o mladima FBiH, izdvajanje većih sredstava za podršku projektima iz oblasti kulture, sporta i mladih, poboljšanje infrastrukture u postojećim objektima, te više sredstava za rekonstrukciju i restauraciju objekata kulturno-historijskog naslijeđa. Takođe je primljena k znanju i Informacija o problemima pasa lutalica na području općine Ilidža u kojoj je predloženo da se napravi baza podataka o svim vlasnicima životinja na Ilidži, izvrši mikročipovanje svih vlasničkih pasa i propišu rigorozne mjere za nesavjesne vlasnike pasa.